Våra medarbetare

Medarbetarna är vår främsta tillgång och grunden för ett välskött företag. Nöjda medarbetare är en förutsättning för att lyckas med målet nöjda kunder. Vi utvecklar oss, arbetar för en säker arbetsmiljö, plockar fram underlag för att våra medarbetare ska känna sig trygga på jobbet – vet vad det är som ska göras och när det ska genomföras. Inom organisationen finns det arbetsuppgifter inom ekonomi, projektledning, uthyrning, målare, lokalvårdare, fastighetsskötsel, utveckling m m. Alla roller är viktiga för att få företagen att arbeta framåt.

  • Namn Funktion Telefon