På tapeten
Eksjöbostäders kundtidning har delats ut till hyresgästerna sedan 1979! Tidningen kommer ut två gånger per år.